Lean management

In 2014 heb ik mij geschoold in LEAN management. LEAN management is een krachtig instrument voor het stroomlijnen en optimaliseren van werkprocessen: klantfocus, integraal werken, samenwerken, professionele ontwikkeling, kwaliteit en meer doen met minder geld. Ik kan u dus ook van dienst zijn met het verbeteren van uw werkprocessen met als resultaat:

  • betere klantgerichtheid
  • snellere dienstverlening
  • meer efficiëntie
  • focus op continu verbeteren
  • sterkere professionaliteit en kwaliteit.​Maurice Baijens, manager Beschut Werken bij reïntegratiebedrijf WEZO  over mijn werkzaamheden:
Tijdens een gedegen uitgevoerd onderzoek heeft Jurgen de basis gelegd bij ons bedrijf om onze processen Lean in te richten. Samen met een projectteam zijn we onder leiding van Jurgen tot een blauwdruk gekomen. Een blauwdruk waarlangs de processen binnen ons bedrijf Wezo 'met een Lean-bril op' geanalyseerd worden. Belangrijkste resultaat is dat werkmethodes en processen vele malen eenvoudiger en daardoor efficiënter uitgevoerd worden en kunnen worden. Resultaten uit het verleden worden niet als vanzelfsprekend beschouwd, maar kunnen door deze blauwdruk significant worden verbeterd. Jurgen heeft dit op een hele natuurlijke en accurate manier helder gemaakt en aan ons overgebracht. Chapeau voor je prettige manier van werken. Wezo beveelt Jurgen Nieuwkoop daarom van harte aan in de Lean consultancy.