Referenties

​​

Dolf Kistemaker, afdelingshoofd Beheer en Vastgoed gemeente Katwijk

Met Jurgen heb ik 14 maanden met heel veel plezier samengewerkt. Als interim teamleider van het Ingenieurbureau binnen Katwijk heeft hij naast zijn rol als dagelijks leidinggevende met het team stappen gezet naar een verdere professionalisering. Jurgen is een gedreven interim-manager, scherp in zijn analyses, bestuurlijk sensitief en snel en effectief in zijn handelen.

Rob Brekelmans, gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Binnenmaas

Jurgen Nieuwkoop is een ervaren interim-manager die op vrijwel alle beleidsterreinen inzetbaar is. In verschillende bestuurlijke omgevingen werkte ik met Jurgen. Hij bewaart te allen tijde de rust, waarbij het leveren van kwaliteit altijd zijn voornaamste uitgangspunt is. Dat verwacht hij overigens ook van zijn omgeving. Jurgen is in staat om zowel bestuurders, managers als medewerkers op een nette en positieve manier terug te geven wat hij ziet en vindt. Dat doet hij op een manier die niet confronterend, maar juist positief kritisch is. Dat leidt tot daadwerkelijke organische verandering en effectief resultaat op zowel product als relatie.

Maurice Baijens, Manager Beschut Werken bij reïntegratiebedrijf Wezo in Zwolle

Tijdens een gedegen uitgevoerd onderzoek heeft Jurgen de basis gelegd bij ons bedrijf om onze processen Lean in te richten. Samen met een projectteam zijn we onder leiding van Jurgen tot een blauwdruk gekomen. Een blauwdruk waarlangs de processen binnen ons bedrijf Wezo 'met een Lean-bril op' geanalyseerd worden. Belangrijkste resultaat is dat werkmethodes en processen vele malen eenvoudiger en daardoor efficiënter uitgevoerd worden en kunnen worden. Resultaten uit het verleden worden niet als vanzelfsprekend beschouwd, maar kunnen door deze blauwdruk significant worden verbeterd. Jurgen heeft dit op een hele natuurlijke en accurate manier helder gemaakt en aan ons overgebracht. Chapeau voor je prettige manier van werken. Wezo beveelt Jurgen Nieuwkoop daarom van harte aan in de Lean consultancy.

Jannette Booij, directeur gemeente Barneveld

Jurgen is een erg plezierige en professionele interimmanager en organisatie-adviseur. In deze opdracht heeft hij mij echt een zorg uit handen genomen en had hij veel toegevoegde waarde. Als interim manager van de afdeling Vastgoed en Infra en met zijn organisatie advies over de toekomst en plek van de afdeling binnen het geheel van de organisatie. Jurgen brengt rust, overzicht en professionaliteit. Hij zorgt voor duidelijkheid en werkt transparant, legt uit wat hij doet en ook wat er niet kan. Hij zorgt dat veranderingen duurzaam zijn door samen met de medewerkers een plan van aanpak uit te voeren. Hij levert adequaat en op tijd. Ik kan hem van harte aanbevelen.

Heidy ten Napel - van de Glind, adviseur bedrijfsvoering gemeente Barneveld

Jurgen is een verandermanager pur sang. Met een giraffeview overziet hij de grote lijn en staat hij met beide benen stevig op de grond, bij “zijn” mensen, bezig met de dagelijkse gang van zaken. Een geboren manager die de mens centraal zet, bruggenbouwer en betrokken, waarbij hij staat voor wat hij doet. Jurgen weet mensen bewust te maken van hun eigen kracht. Hij straalt rust uit en zet in korte tijd weloverwogen de juiste stappen. Ik waardeer Jurgen bijzonder als mens en heb met veel plezier het afgelopen jaar samengewerkt.

Fred Doeleman, K+V interim management

Ik ken Jurgen uit de opdracht in de gemeente Barneveld die hij samen met ons (K+V interim management) heeft uitgevoerd. Van de eerste presentatie bij de opdrachtgever t/m het afsluitende gesprek heeft hij zich voor mij gemanifesteerd als een interimmanager die voortdurend in contact is met zijn opdrachtgever. Niet om hem/haar te pleasen, maar om te doen aan verwachtingsmanagement. In de voortdurend veranderende omgeving van deze opdracht was die competentie essentieel. Jurgen komt daarin met SMART geformuleerde plannen, betrekt zijn medewerkers daarin en weet meerdere zaken te combineren en verbanden te leggen. Committeert zich aan mens, proces en opbrengst. Weet uitzicht te bieden in vastgelopen situaties/relaties. Houdt van mensen en mensen houden daarom van hem.

Jan Willemsen, sectormanager gemeente Landgraaf

In het afgelopen jaar heb ik Jurgen leren kennen als een professionele interim-manager. Zijn opdracht (het aansturen en ontvlechten van het Ingenieursbureau) heeft hij prima aangepakt. Hij is in staat om zich in korte tijd een beeld te vormen van de werkzaamheden en van de mensen. Vervolgens blijft hij in contact met de afdeling en haar omgeving en organiseert draagvlak: bij de medewerkers en in de omgeving. Jurgen analyseert scherp en goed en gaat lastige gesprekken niet uit de weg. Hij is zelf rustig, bewaart de rust binnen zijn afdeling en krijgt de handen (ogenschijnlijk makkelijk) op elkaar. Hij heeft een goede bestuurlijke antenne en hanteert een menselijke maat. Hij creëert een begaanbare route en neemt de groep mee om samen op de plaats van bestemming te komen. Behalve een goede sparringpartner is hij een plezierig mens, straalt rust uit, heeft relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Julie van Heteren, hoofd afdeling Verkeersmanagement gemeente Amsterdam

Jurgen Nieuwkoop is in de periode van november 2008 tot september 2009 interim hoofd Bureau Stadregie geweest bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, gemeente Amsterdam. Wat ik als opdrachtgever als zeer prettig heb ervaren is zijn gestructureerde manier van werken. Vanuit de gesprekken die we hebben gehad, heeft hij zijn eigen opdracht geformuleerd. Ook heeft hij zichzelf in een zeer korte tijd zelfstandig weten in te werken. Jurgen koppelde vanuit de opdrachtomschrijving regelmatig aan mij terug en hield zich aan zijn afspraken. Zowel inhoudelijk als zijn manier van leiderschap werd door het team en door mij als leidinggevende als zeer prettig ervaren. Hierdoor kon ik in vertrouwen het werk voor bureau Stadsregie aan Jurgen overlaten.